Rapport: Danmark ikke i top overfor turister

270320131611
Rapport: Danmark ikke i top overfor turister
Danmark ikke i top ved imødekommenhed overfor udenlandske turister

-Statistikken afslører, at befolkningen ikke er helt så imødekommende mod udlændinge som den kunne have været. Skriver Kasper Hviid på net-mediet P77.dk
 
Kasper har fået fingrene i større rapport, udarbejdet af World Economic Forum, hvor man bl,a. sætter fokus på faktorer som kan bidrage til, at mindske hindringer for jobskabelse og økonomisk vækst.

270320131538

Om raporten skriver Kasper.
World Economic Forum har lavet en masse fin statistik: The Travel og Tourism Competitiveness Report

Her kan man blandt andet læse om hvor velkomne udenlandske besøgende er i de forskellige lande:

Da nogle udlændinge er turister har de derfor en form for værdi i det økonomiske system, og af denne årsag fandt man det relevant at se på befølingens grad af imødekommenhed overfor udlændinge.

Danmark klarede sig ikke helt godt i testen – ud af 140 lande endte Danmark på en 117-plads.

Reference
net-mediet P77.dk //p77.dk/nyheder/rapport-danmark-er-ikke-vildt-flink-mod-udlaendinge

For yderlig læsning.

Eva Agnete Selsing om, Europarådet som peger på racismeproblemer i Danmark