Robotter på plejehjem

060920160358

Robotter på plejehjem
Tirsdag den 27. september diskuterer Parlamentets juraudvalg (JURI) nye teknologier i sundheds- og plejesektoren. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
270920161852Alt fra kælesæler til robotter til operationer og e-systemer til sundhedsdata er teknologier som giver muligheder for bedre og mere effektiv behandling på hospitaler og i plejesektoren – måske også tvivlsomme besparelser.

Parlamentet er i gang med at udforme en rapport med anbefalinger til Kommissionen om de nye teknologier så Europa kan tage dem i brug på en reguleret måde.

JURI-udvalget er det ansvarlige udvalg, og Margrete er De Grønnes ordfører i Miljø og Sundhedsudvalget (ENVI) som kommer med ændringsforslag til rapporten.

Margrete arbejder her for større transparens.

Patienters data tilhører patienterne – ikke kun de firmaer som udvikler nye teknologier.

Hun arbejder også for at data som indsamles ikke kan bruges af kommercielle interesser uden patienternes samtykke.

Teknologierne kan potentielt frigive tid til mere pleje i sundhedssektoren, men her er det vigtigt at der reelt kommer mere kvalitetstid til patienterne og at det er patienternes reelle ønsker til hvad teknologien skal hjælpe med, der skal i centrum.

Den endelige rapport skal vedtages af Parlamentet i januar 2017.

For yderlig læsning.

Parlamentets juraudvalg (JURI)
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her