Schengenaftalen er ikke kun en grænsebom

Schengenaftalen er ikke kun en grænsebom
Men en konvention

Det får vidtrækkende konsekvenser hvis man vælger at fratræde den aftale.
Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om en gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser,

Vedtaget for at virkeliggøre målet om at afskaffe kontrollen med persontrafik ved de fælles grænser og at lette transport og varebevægelser, som tager i betragtning, at traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, som suppleret ved den europæiske fælles akt, fastsætter, at det indre marked indebærer et område uden indre grænser.

Som eksempler kan nævnes
Artikel 39. 1. De kontraherende parter forpligter sig til at sikre, at deres politi under overholdelse af den nationale lovgivning og politiets kompetence yder hinanden bistand med henblik på forebyggelse og opklaring af strafbare handlinger.

Artikel 70. 1. De kontraherende parter nedsætter en stående arbejdsgruppe, der skal drøfte fælles problemer i forbindelse med bekæmpelse af narkotikakriminalitet og eventuelt udarbejde forslag til at forbedre de praktiske og tekniske aspekter af samarbejdet mellem de kontraherende parter, hvis det er nødvendigt.

Du kan læse om Schengen-samarbejdet -HER

Hvis man yderlig tænker over hvor svært det er at blive enige om noget som helst, så forekommer det mere end landsby-tosseagtigt, at foreslå at man dropper ud af et samarbejde med landene omkring os.

-Konservative og Venstre afviser blankt en folkeafstemning om Schengen-aftalen –
også selvom det skulle koste regeringens støtte fra Dansk Folkeparti.

-Dansk Folkeparti gambler med det borgerlige flertal, når de forlanger en afstemning om Schengen. Det Konservative Folkeparti står fast på Schengen-aftalen, og vi vil ikke være med til en folkeafstemning. Det står fast, siger justitsminister Lars Barfoed ifølge //dr.dk

Reference
//eu-oplysningen.dk /emner/schengen/

For yderlig læsning

Kære Dansk Folkeparti vælger 
 
Luk grænserne, skriger Dansk Folkepartis supportere