SF: Energiaftale i verdensklasse sikrer tusindvis nye job

Regeringen har i dag indgået en bred energiaftale, der fastholder regeringens meget høje ambitionsniveau. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Samtidig er energiaftalen regeringens hidtil største beskæftigelsesindsats,
der vil sikre tusindvis af job i de kommende år.

I 2020 skal halvdelen af den danske energi komme fra vind, der kommer en massiv udbygning med biogas og energibesparelserne fordobles.

Mål der ikke kun gavner klimaet, men også skaber mange nye arbejdspladser i Danmark.

SF’s klima – og energiordfører og formand for Folketingets klima – og energiudvalg Steen Gade er meget begejstret for den ambitiøse plan:

-Danmark sikrer sig nu en fornem placering som førende i verden på energi – og klimaområdet.

Den grønne førertrøje gavner ikke bare klimaet, men også beskæftigelsen.
Regeringen har sat barren højt, og med målrettede effektiviseringer er det lykkedes os at fastholde vores høje ambitionsniveau i en bred politisk aftale.

Energiaftalen er starten på en helt ny æra i dansk klima- og energipolitik.

Et paradigmeskift fra kul til vedvarende energi.
-Energiaftalen sikrer vækst i beskæftigelsen i de erhverv, der beskæftiger sig med energiteknologi og vedvarende energi.

Men også andre erhverv vil opleve et boost, når boligejere igangsætter energibesparelser.

I 2012 er jobeffekten begrænset, men allerede i 2013 og 2014 stiger den til 4.000 og i årene frem til 2018 med mellem 6.-8.000 personer.

Det overgår alle hidtidige beskæftigelsesinitiativer.
-Mange af de konkrete initiativer der nu iværksættes for at indfri de ambitiøse mål er velkendt SF politik, og derfor er jeg også som SF’er utrolig stolt over, at visionerne nu realiseres, slutter Steen Gade.

Aftalen tager fat på en helt ny udvikling og en total omlægning af energiproduktion og udvidet satsning på energieffektivitet.

Målet er at Danmark skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2050, samtidigt med energispildet minimeres.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her