SF: Nultolerance overfor pesticider i drikkevandet

Drikkevandet forurenes, mens regeringen fralægger sig ansvaret.
Det sker på trods af, at vi i dag oplever, at hver fjerde drikkevandsboring er forurenet. Skriver SF i sin pressemeddelelse
–og forsætter
Et nyt rødt flertal vil indføre nultolerance overfor pesticider i grundvandet.
På trods af regeringens målsætninger er brugen af de forurenende sprøjtegifte ikke blevet stoppet. Det er helt hen i vejret, at regeringen ikke har sat ind over for brugen af de sprøjtegifte.

I dag er hver fjerde danske drikkevandsboring forurenet med sprøjtegifte, siger SF’s miljøordfører

Regeringens skriver selv i deres Grøn Vækst plan fra 2009, at landbruget kun må bruge sprøjtemidler, der ikke kan nå ned til grundvandet i mængder, der overstiger grænseværdien.

Regeringen ignorerer fuldstændigt den såkaldte cocktaileffekt – at de enkelte stoffer kan forstærke hinandens effekt sådan at 2+2 vitterligt kan blive mindst 5.

SF vil ændre godkendelsesordningen sådan, at der bliver nultolerance overfor pesticider i grundvandet, siger Ida Auken

Regeringen forsvarer sig med at den kun accepterer at godkendte pesticider lander i grundvandet – så længe koncentrationen ikke overstiger grænseværdien.

Desværre blev de regler lavet tilbage i 1981, hvor grænseværdierne blev fastsat efter det lavest mulige niveau, som det dengang var muligt at måle.

I dag er situationen en anden, da vi er i stand til at måle forureningen langt mere præcist.

Alligevel har regeringen ikke ønsket at ændre reglerne.
Et nyt rødt flertal vil sikre, at pesticider, der KAN gå i grundvandet, ikke vil blive godkendt.

Vi vil modernisere godkendelsesordningen for pesticider sådan, at den tager højde for at de stigende regnmængder øger udvaskningen af pesticider til grundvandet. Tvivlen skal komme grundvandet til gode, siger Ida Auken

Det vil SF
• Stoffer der ER konstateret i grundvandet skal igennem en fornyet godkendelsesprocedure –
en såkaldt forbudsprocedure. Det drejer sig om bentazon og glyfosat.

• Derudover skal drikkevandsboringerne beskyttes bedre end den tilfældige 25 meters beskyttelseszonen som regeringen vil lægge om boringerne. Beskyttelseszonen skal fastsættes ud fra de naturgivne forhold – vi vil bruge den faglige metode som miljøstyrelsen for længst har udviklet, men som regeringen ikke vil anvende.

• Som en tredje ting vil vi arbejde for at det kun er personer med sprøjtecertifat og uddannelse til at bruge pesticider der kan købe og anvende pesticider.

• SF arbejder for at den rutinemæssige anvendelse af pesticider afvikles til fordel for en receptordning.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF