SF undrer sig over miljøministeriets fravær

I sidste uge lancerede udenrigsministeren, økonomi- og erhvervsministeren og klima- og energiministeren det såkaldte 3GF initiativ, et globalt grønt vækstforum, der er forankret i udenrigsministeriet. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Det undrer SF, at miljøministeriet tilsyneladende er kørt ud på et sidespor, og frygter at det samme kan ske med, Den Miljøteknologiske Handlingsplan, som ophører med udgangen af i år.

– Et enigt folketing har udpeget miljøteknologi som et vigtigt indsatsområde. Eksporten af miljøteknologi udgør 43 mia. kr. om året ifølge regeringens eget oplæg til Grøn Vækst.

Den Miljøteknologiske Handlingsplan ophører med udgangen af 2011, medmindre der i forbindelse med finanslovsforhandlingerne sker en forlængelse.

– Derfor anser SF det for helt afgørende at miljøministeriet påtager sig en helt anden aktiv og offensiv rolle end demonstreret i denne sag med henblik på at fremme den danske miljøteknologi.

SF har i dag stillet en række spørgsmål til såvel statsministeren som miljøministeren.

Statsministeren
Vil statsministeren redegøre for hvorfor miljøministeriet og ministeren ikke indgår i det såkaldte 3GF initiativ, og om det er udtryk for, at regeringen ikke ser et erhvervspotentiale ved fremme af det miljøteknologiske område under miljøministerens ressort.

Miljøministeren
Vil ministeren begrunde hvorfor miljøministeriet og ministeren ikke indgår i det såkaldte 3G initiativ samt redegøre for, om miljøministeriet anser det for sin opgave at varetage de produktions- og beskæftigelsesmæssige interesser for den miljøteknologiske sektor eller om den opgave efter miljøministerens opfattelse henhører under et andet ministerium.

Ministeren bedes kommentere pressemeddelelse dateret 11. Maj 2011 fra Dansk Miljøteknologi
//danskmiljøteknologi.dk/pdf/groenvaekst.doc -Grøn vækst–uden Miljøministeriet?

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her