Smarte Grænser

Smarte Grænser
Kommissionen skal planmæssig fremlægge et nyt forslag til såkaldte “smart borders”. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Det går ud på at gøre det enklere for tredjelandsborgere at blive registreret og – når lovligt – passere EU’s eksterne grænser.

Grænsekontrollen skal med lovforslaget blive lettere og mere effektiv.
Det betyder dog også øget overvågning i og med at tredjelandsborgere registreres bedre.

Samtidig vil systemet gøre det lettere at identificere migranter der forsøger at komme til EU eller allerede opholder sig i EU ulovligt.

Sidstnævnte kan med det nye system lettere spores og sendes ud af EU.
Kommissionen argumenterer også med at smart borders vil hjælpe til at opspore og bekæmpe alvorlig kriminalitet, herunder terrorisme.

Forslaget, der umiddelbart lyder positivt, kan medføre større og mere systematisk overvågning af borgerne, og De Grønne forholder sig derfor skeptisk afventende på at det konkrete forslag ligger på bordet.

For yderlig læsning

/sf.dk/seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her