Sørine Gotfredsen vækker harme og foragt

Sørine Gotfredsen vækker harme og foragt
Flere har meldt sig ud af folkekirken i protest
I Kristeligt Dagblad kan man læse hvad domprovsten i Københavns Stift Anders Gadegaard mener.
Sørine Gotfredsen er fuldstændig galt afmarcheret, mener Anders Gadegaard, domprovst i Københavns Stift. -At argumentere, som hun gør, kan sidestilles med at legitimere nazisternes holdning til jøderne i 1930’erne.

Nazisterne fremstillede jøderne som en trussel mod den tyske enhedskultur, og det er præcis det, hun gør, når hun fremhæver multikulturalismen som en trussel mod en dansk eller norsk enhedskultur.

Jeg siger ikke, at hun sympatiserer med nazismen, men hun legitimerer ekstremisme ved at sige, at vi selv er ude om det, der er sket.

Anders Gadegaard er enig i, at vi har behov for en kultur og en historie at identificere os med, men ifølge ham truer multikulturalismen på ingen måde den danske kultur, da fremmede blot udgør fem procent af befolkningen.

I kronikken går Sørine Gotfredsen også i rette med de fremtrædende danske politikere og meningsdannere, som efter massakren i Norge udtrykte, at den stadig mere aggressive og uforsonlige debattone nærer det had, som Anders Breiviks gerninger udsprang af.

Blandt andre sagde tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) til Kristeligt Dagblad, at han ser en sammenhæng mellem den onde og uforsonlige tone,
og at sådan noget her kan ske.

Reference
Hjemmesiden //kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/præst-i-kraftig-modvind-efter-terrorkronik

For yderlig læsning

Åbent brev til Københavns Biskop med KLAGE OVER SØRINE GOTFREDSEN