Svært at fjerne racismeparagraf

Dansk Folkeparti ser gerne den såkaldte racismeparagraf afskaffet efter et partimedlem er blevet sigtet for sine udtalelser.

Men det bliver ikke nemt, vurderer jurist. Skriver man på hjemmesiden, menneskeret.dk

Dansk Folkeparti (DF) lægger nu pres på regeringen for at få afskaffet § 266b i straffeloven, den såkaldte racismeparagraf.

Det sker efter folketingsmedlem Jesper Langballe har mistet sin parlamentariske immunitet, så han kan sigtes for at have brudt paragraffen.

Men det bliver ikke nemt at fjerne paragraffen, vurderer specialkonsulent og jurist hos Institut for Menneskerettigheder (IMR) Christoffer Badse.

Han mener, at racismeparagraffen er god til at regulere hadefulde udtalelser i den offentlige debat, så tonen ikke bliver for hård.

Han forklarer:
– Det ville være i direkte modstrid med FN’s konventioner om bekæmpelse af racediskrimination, siger han til, Politiken (15/6).

Han henviser til, at paragraffen er et led i FN’s racekonvention og dens formål er at kriminalisere hadefulde ytringer, der bygger på bl.a. race, etnicitet, religion og seksualitet.

EU lande, herunder Danmark, er derfor forpligtiget til at have lovgivning på området.

Begrænser kun grove ytringer
Christoffer Badse mener desuden, at paragraffen sender et vigtigt signal om, at der er grænser for hvor meget man verbalt må angribe hinanden.

– Racismeparagraffen er et samfundsmæssigt signal om, at der er nogle ytringer, der er uacceptable.

Jeg kan ikke se, at det begrænser ytringsfriheden nævneværdigt, at vi har den praksis i Danmark.

Paragraffen berører kun ret grove ytringer, og det er kun yderligheder, der er kriminaliseret, siger han til Politiken.

Reference
Hjemmesiden, politiken.dk
Hjemmesiden, /menneskeret.dk/