Tavs delegation i FN’s Menneskerettighedsråd – Ynkeligt

Tavs delegation i FN’s Menneskerettighedsråd – Ynkeligt

Tier om menneskerettigheder
Man har valgt at lade være med at svare på ét eneste af rådets 133 anbefalinger.

Danmark var i mandags til eksamination hos FN’s Menneskerettighedsråd, hvor flere end 20 danske embedsmænd deltog fra syv ministerier.

Danmark kan ikke kan give et svar på, hvad man mener om menneskerettighederne i Danmark.

-Forklaringen er formentligt, at Danmark ikke har en handlingsplan på området.
Når man spørger hjemme i ministerierne, hvordan man forholder sig til forskellige menneskerettighedsområder, så har man ikke et svar,” siger direktør Jonas Christoffersen, Institut for Menneskerettigheder

Jonas Christoffersen, oplyser, at regeringen under et møde med Institut for Menneskerettigheder onsdag forklarede, at “regeringen vil svare på anbefalingerne ved lejlighed og senest til september 2011”.

Samtidig har udenrigsministeriet flere gange over for instituttet lovet,
at man vil inddrage civilsamfundet i opfølgningen på anbefalingerne.
-Men det kræver en stillingtagen til anbefalingerne fra regeringens side, siger han. Ifølge TV 2 Nyhederne.

Reference
Webstedet //nyhederne.tv2.dk /article.php/id-39505720:danmark-tier-om-menneskerettigheder.

For yderlig læsning

Menneskehedens 30-års jubilæum den 10. maj