Ud med kviksølvet

020920132150

Ud med kviksølvet
Kviksølv er et ekstremt giftigt stof som globalt udgør en storrisiko for menneskers sundhed.
Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Høje niveauer af kviksølv i ufødte babyers og små børns blodkredsløb kan skade nervesystemet og svække både indlæringsevne og intelligens.

Der er heldigvis sket store fremskridt i EU de seneste ti år når det drejer sig om håndtering af kviksølv, men en yderligere indsats er nødvendig da efterspørgslen på markedet for kviksølv anslås at være mellem 260 og 400 ton om året.

Parlamentets Miljøudvalg behandler mandag den 11. juli et lovforslag der skal stramme op på de eksisterende regler og skrue ned for brugen af kviksølv.

Miljøudvalget foreslår blandt andet at anvendelsen af tandfyldningsamalgam udfases for at beskytte tandlæger, patienter og miljø imod kviksølv.

Desuden skal eksport, import, fremstilling og markedsføring af produkter tilsat kviksølv udfases, og alle produkter der bevidst er tilsat kviksølv, forbydes hurtigst muligt.

For yderlig læsning.

Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Seneste nyt fra SF

Se den Grønne gruppe i parlamentet her