Vejen er banet for europæisk bankunion

Den nyeste kur mod den europæiske krise er en bankunion, der skal skabe større stabilitet i banksektoren gennem fælles regler og større mellemstatslig solidaritet. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Det er både med spænding og gru, at vi i sommerferien følger den økonomiske udvikling i Europa.

Der er desværre en række tegn på, at det fortsat bevæger sig i den forkerte: Trods adskillige tiltag bliver det stadig dyrere for de sydeuropæiske lande at optage lån på finansmarkederne (mens det nu så godt som gratis for lande som Tyskland og Danmark) de europæiske banker bliver på nedgraderet på stribe og så har flere lande stadig meget svært ved at få styr på deres gæld, mens også arbejdsløsheden fortsat stiger.

En meget spændende udvikling er udsigten til en europæisk bankunion, som der i løbet af få måneder er skabt stor opbakning bag.

Tanken bag unionen er, at de europæiske banker i forvejen er tæt forbundne – og også forbundne til de nationale økonomier – hvorfor det giver mening at have ens regler samt større solidaritet bankerne imellem.

Kort fortalt består bankunionen af tre ben: En fælles tilsynsyndighed for bankerne,
en indskydergaranti, samt fælles regler for afvikling og konkurs af banker.

Kommissionen har allerede fremlagt lovforslag til de to sidste ben – senest i sidste måned, hvor Kommissionens præsenterede et udspil til nye regler for bankkrak.

De lægger blandt andet op til at flytte byrden fra skatteyderne til aktionærerne, hvis en bank går konkurs.

Samtidig stilles der større krav til, at bankerne laver beredskabsplaner, hvis de kommer i alvorlige problemer, ligesom de nationale myndigheder får mulighed for at sælge ud af de usunde dele af bankens aktiviteter.

Nu har de europæiske statsledere så bedt Kommissionen om at speede arbejdet op i forhold til en europæisk tilsynsmyndighed – hvilket samtidig er stillet som betingelse for at udvide mandatet for eurozonens lånemekanisme, så den foruden nationalstater også inkluderer nødstedte banker.

Der vil efter planen ligge et forslag til en fælles tilsynsmyndighed fra Kommissionen i september.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF
 

Se den Grønne gruppe i parlamentet her