Vi flytter den racistiske debat om moskeer i Danmark fra lukkede chatrum til demokratiske ytringsfrihed i det offentlige rum

Vi flytter debatten om moskeer i Danmark til det offentlige rum
Skriver Flemming Falkenberg på webportalen, FaceBook

-Og fortsætter
147.000 kan godt synes om noget andet.
Jeg har senest været i selskab med en del uhyrlige udsagn på Fb-siden, der siger “nej til moskeer i Danmark”.

Siden oplyser at over 147.000 personer “synes godt om” sagen.
Mange har dog sagt nej, meldt sig ud af gruppen og har blokeret for Fb-venner, der ikke blot syntes om, men faktisk også har drøftet sagen: “Nej til Moskeer i Danmark”.

Og når jeg læser meget af det, der skrives, må jeg forbløffes.
Jeg har tidligere offentliggjort racistiske udtalelser fra denne Fb-side.

Opfordringer til mord, brandstiftelse, optøjer, hetz og forulempelser findes her og der.

Dette indtryk skærpes af at man indenfor samme Fb-side laver fortegnelser over personer ud fra politisk eller religiøst ståsted med navn, tlf. & adr. og ofte billede.

Hertil kommer at man laver links til “gode sider om problemer med muslimer i DK”.

Her henvises til sædvanlige højreekstreme netværk i Danmark som i udlandet. Bl.a. Fjordman, som var terroristen Breiviks store idol.

Så jeg foreslår at hele debatten om moskeer i Danmark holder flyttedag.
Facebook kan tilsyneladende ikke selv administrere den frie debat demokratisk.

Derfor bør den demokratiske debat fortsætte ude i det offentlige rum, og derfor bør Facebook som en demokratisk selvfølgelighed nedlægger hadesider.

Kold tyrker til afsporet anti-muslimske hadoholikere
For at udpensle alvoren i det, mener jeg der Fb-siden Nej til Moskeer i Danmark er belæg for indtil flere politianmeldelser.

Jeg synes måske også at selve siden – i sin nuværende funktion af ganske omfattende hadeside med ganske stort bagland – bør afføde reaktioner i en valgkamp.

DF foreslår åbenhjertet at man skal sende asylansøgere hjem.
Jeg foreslår at en generation af ekstreme debattører idømmes afdoktrinering af totalitær og militaristisk propaganda.

En slags kold tyrker i afsporet, anti-muslimsk sprogbrug.
Naturligvis fuldt op med et rehabiliteringskursus, en slags 12-trin for hadoholikere.

Der er tale om 10 års intensivering af hadekultur i det offentlige rum.
Det er sikkert enkelt – rent teknisk – at lukke for et site som “Nej til moskeer i Danmark”.

Men det er ikke hensigtsmæssigt, isoleret set, da der vil dannes et andet lignende netværk, hvorved hadkulturen – ligesom ulovligt salg af stoffer – holder flyttedag til en ny snusket lokalitet.

Der er behov for en exit-strategi for den misbrugskultur, der er blevet fremelsket.

Omskoling af hadologiske idioter til demokratiske patrioter
Så jeg opfordrer til en slags hjemsendelse af hadologiske idioter, der forhåbentlig ender som demokratiske patrioter.

Jeg nærer stærke følelser for Danmark, mit fædreland, men det er ikke Pia Ks eller DFs vrangbillede af Danmark, jeg tænker på.

Mit Danmark er pluralistisk med plads og rum til forskellighed.

Retten er blevet til uret – synet på terror er gjort til et spørgsmål om politisk relevans.
Jeg er engageret i samfundet og politiske spørgsmål, men tænder af, når lukkede, højreradikale netværk som ORG opstiller udenomsparlamentariske dagsordener, som kræves politisk gennemført.

Jeg er stor tilhænger af retssikkerhedspørgsmål.
Derfor virker det også groteskt, at terrorvurdering tilsyneladende ikke er et sagligt relevant, men politisk borgerligt relevant anliggende.

Karen Jespersen kan idømmes med bøde for at fremsætte uretmæssige racistiske udtalelser mod en muslim.

Hun sender bøden videre til danske skatteborgere, mens muslimen, der vandt sagen i forhold til hvad man betragtede som “gældende ret” står tilbage med en kæmpestor regning at betale i sagsomkostninger.

Opfordringer til voldelige optøjer og terror skønnes relevante, når det handler om det man har stigmatiseret som islamisme og det multikulturelle samfund.

Det tilsvarende destruktive idekompleks og handlingsmønster betragtes ikke som politisk relevant eller juridisk gældende ret, når det vedrører højrefløjen.

Kampagnen: “Nej til moskeer i Danmark” er del af en højreekstrem voldskultur, hvilket ses af de antidemokratiske tiltag, der følger af kulturen.

Både på Fb-sider og når der udøves hærværk mod valgplakater fra politiske partier, der ikke er indvandrerfjendske, men tilhængere af en pluralistisk kultur.

Bo Vilbrand, leder af Danish Defence League, er anholdt efter aktion mod moske i nakskov.

Vilbrand repræsenterer en underafdeling af English Defence League, som er omtalt af den terrorsigtede Anders Breivik.

Der er en klar sammenhæng mellem nuværende infamerende aktioner og de racistiske drømme

Den højreekstreme voldskulturen er under opbygning, og har været det længe.
»Fy for satan. Det lort skal da bare brændes ned (uden af skade rigtige danskers bygninger)«

»Så ved jeg hvor der skal begåes terror ;D«
»REJS JER NU. JEG ER MED. IKKE DISSE STOREORD HER PÅ SIDEN. HVAD SKAL MAN MED BAGATELLER NÅR MAN KAN KØBE EN MASKINPISTOL«

Jeg tager ikke politisk stilling til terror, men opfatter resultat lige ødelæggende, uanset om det er politisk eller religiøst motiveret, om det kommer fra det politiske højre eller venstre.

En totalitær organisation som hitz but tahrir skal ikke prøve visuelt at lukke munden på politiske modstandere ved at påklistre sin egen hadekampagne på valgplakater.

En Fb-side som nej til Moskeer i Danmark skal ikke føre navnelister over Hitz but Tahrir-mistænkte borgere i Danmark.

Debatten skal væk fra de småracistiske kælderrum og ud i den offentlige debat.
Så jeg foreslår altså, at debatten om Moskeer i Danmark flyttes ud af de snuskede, småracistiske kælderlokaler og bringes ud i det offentlige rum.

Det giver anledning til at afprøve ytringsfrihed i det offentlige rum.
Ytringsfrihed er ikke en personlig rettighed, men et gode, jeg deler med andre, som mener noget andet end mig.

Det handler ikke om hvad halvskumle personager kan formulere ved en privat sammenkomst eller over en øl, men vurderinger, som udtales i det offentlige rum.

Jeg giver min næste ytringsfrihed ved at skabe rum for min næstes andre holdninger end min.

Demokratisk ytringsfrihed er noget andet end den forkvaklede opfattelse hos Lars Hedegaard og Søren Krarup.

Ytringsfrihed handler ikke om ‘politisk korrekthed’ en slags bandeord, som disse højreradikale anvender for at hævde en personlig ret til at forhåne og hetze politiske og religiøse modstandere i det offentlige rum.

Denne misforståede opfattelse ses i mange indlæg på Fb-siden, der siger Nej til moskeeer i Danmark.

Indlæg i Fb-siden: “nej til moskeer i Danmark”
Jeg har skrevet et eneste indlæg inde på Fb-siden Nej til moskeer i Danmark.

“Pænt goddag, Gunnar Kanstrup & Admin på denne Fb-side, der klart siger nej til moskeer i Danmark.

Jeg kan kun bifalde at den debat bliver ført, men kan også kun bifalde at der er tale om en demokratisk debat.

Sådan er mit indtryk af tilkendegivelser herinde fra imidlertid ikke.
Jeg vil stærkt opfordre Admin at varetage sig hverv, således at man opretholder en god og saglig debat.

Store dele af siden og dens debatter har præg af at være en hadeside, selv om jeg også noterer flere indlæg, der klart skiller sig ud og går imod strømmen.

Der lader bl.a. til at være langt mellem fyldordene hos Gunnar Kanstrup, når han skal udtale sig nedladende om andre.

Det er ikke i orden.
Jeg har en del diskussioner om f.eks. moskeer på min egen Fb-side, hvor det er sagen og ikke personhetz eller at rakke ned på minoriteter i Danmark.

Det er fint med politisk satire, men her mangler et glimt i øjet, hvilket giver bemærkninger en vis giftighed.

I bør forholde jer til det sagte i debatfora, i stedet for at kritisere dem, der opfatter jeres holdninger som det, de vel egentligt er: underlødige, racistiske – og strengt taget ubrugelige.

Men altså: Nu ved I at jeres ting bliver læst, forstået og noteret.
Det er strengt taget unødvendigt at svare på dette indlæg.
Det er ikke en opfodring til en debat, men blot en information.”

Skriver Flemming Falkenberg på webportalen, FaceBook

For yderlig læsning
Hjemmesiden, Politiken: Debatgruppe lufter terrortrusler mod ny stormoske