Vi skal også regulere den finansielle skyggeside

Det er dybt problematisk, at helt op mod 30 procent af det finansielle system bevæger sig i et skyggefelt i forhold til de lover og regler, vi kæmper for at få igennem, siger Emilie Turunen (SF)

Skriver SF i sin pressemeddelelse –Og forsætter
EU-Kommission har i dag udsendt en grønbog om det såkaldte parallelle banksystem (“shadow banking”) og lægger dermed op til, at der for første gang kan ske regulering af denne skjulte del af banksektoren.

Det parallelle banksystem dækker over banklignende aktiviteter og finansielle instrumenter, der modsat almindelig bankvirksomhed ikke er underlagt samme regulering.

-Det er glædeligt, at EU-kommission nu tager initiativ til at få lukket nogle af de huller, der findes inden for det parallelle banksystem.

En væsentlig årsag til den krise, vi befinder os i, er manglende gennemsigtighed i den finansielle sektor, og det virker helt surrealist, at helt op mod 30 procent af det finansielle system bevæger sig i et skyggefelt i forhold til de lover og regler, vi kæmper for at få igennem”, siger Emilie Turunen (SF), der sidder i Økonomi- og Valutaudvalget i Europa-Parlamentet.

Det parallelle banksystem anses af mange for at være en af de overvejende grunde til finanskrisens udbrud, fordi man her har tilladt langt større ricisi og manglende likviditet i forbindelse med investeringer.

Problemet forstærkes af, at almindelige banker er direkte forbundet til denne mere eller mindre uregulerede del af banksektoren.

Det parallelle banksystem omsatte i 2010 for omkring 46 milliarder euro, og på baggrund af den grønbog, som Kommissionen har sendt i høring i dag, vil man på EU-niveau tage stilling til, hvilke lovgivningsmæssige skridt, der er nødvendige for at inddæmme det parallelle banksystem.

“En rapport (fra Finansiel Stability Board, G20-landenes finansielle task force ) viste sidste år, at der genereres lige så mange penge i den uregulerede finanssektor i dag som i 2007, hvor finanskrisen begyndte.

Noget tyder på, at i takt med at der bliver indført flere regler for bankerne, så rykker stadig flere af aktiviteterne over i det parallelle banksystem.
Det skal vi have sat en stopper for, siger Emilie Turunen.

For yderlig læsning

financialstabilityboard.org/publications/r_111027a.pdf
 
ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/shadow/green-paper_en.pdf
 
europa.eu/rapid/pressRelease