Vores personlige data skal forblive private

Vores personlige data skal forblive private
Efter de grufulde angreb i Bruxelles 22. marts har der ligget et massivt pres på Parlamentet for at hastebehandle en ny databeskyttelseslov. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Loven skal nemlig vedtages hvis en ny lov om personlige navneregistre (PNR) –
bl.a. registreret af flyselskaber – skal kunne træde i kraft.

PNR-loven kan angiveligt give politiet et ekstra vigtigt redskab til at spore potentielle fremtidige terrorister inden de kan slå til.

Men beskyttelse af vore personlige data mod udnyttelse og ulovlig deling er mindst lige så vigtig.

De Grønne er helt i front med forsvaret for vores allesammens privatliv ved hårdnakket at kæmpe for at det ikke skal kompromitteres – ikke mindst i en tid hvor terrorfrygten let overdøver omtanken og undergraver retssikkerheden.

Der er altid er vældig gode argumenter for politistaten.
Mandag den 11. april og tirsdag den 12. april stemmer Parlamentets udvalg for borgerrettigheder (LIBE) om den såkaldte databeskyttelsesforordning.

Afstemningen bliver udvalgets sidste inden hele Parlamentet skal tage stilling til forordningen torsdag den 14. april.

For yderlig læsning.

Parlamentets udvalg for borgerrettigheder
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her