DEMOS: Folketingsvalget og det antimuslimske univers

Følgende kandidater har tiltrukket sig opmærksomhed med deres fremmedfjendske og antimuslimske retorik.

Skriver foreningen DEMOS på sit NetMedie //demos.dk/forside/601-folketingsvalget-og-det-antimuslimske-univers
-Og fortsætter
De fleste skal findes som kandidater for Dansk Folkeparti, og ganske få er opstillede som løsgængere udenfor partierne.

Først nævnes kandidater, som er valgt til Folketinget i 2011.

Senere følger en omtale af de kandidater, der er valgt som stedfortrædere.

Og sidst de to kandidater, der er opstillede udenfor partierne, og som ikke har opnået nogen parlamentarisk status.

Du kan læse mere på foreningen Demos´s hjemmeside…

Der nævnes b.la. følgende fremtrædende personer som: Alex Ahrendtsen, Christian Bernhard Langballe, Marie Krarup, Lene Kattrup, Jette Plesner Dali, Yvette Espersen, Michael Ellegaard  og Lars Grønbæk Larsen.

Foreningen, Demos arbejder- For retten til Modstand –
mod Nationalisme og Fremmedhad skriver man.

Reference
//demos.dk/forside/-folketingsvalget-og-det-antimuslimske-univers

For yderlig læsning

Dansk folkeapati fører til dansk folkehad – DFs valgavis 2011 læst kritisk