Foreløbig sejr over Lundes flydende fiskefabrikker

060920160358

Foreløbig sejr over Lundes flydende fiskefabrikker
Flere virksomheder har nu trukket deres ansøgning om oprettelsen af nye havbrug i Bælthavet tilbage. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Det sker efter at SF har bedt EU vurdere lovligheden af det tvivlsomme begreb ”miljømæssigt råderum”, der lystigt bliver brugt til at øge forureningen i vores indre farvande.

Den historie bragte Politiken DEBAT /politiken.dk .

Det gav altså resultat at flere af SFs lokalpolitikere har indgivet en klage til Europa-Parlamentets borgerklageudvalg imod tilladelserne til flere havbrug i de indre danske og Miljøministerens opdigtede ”miljømæssige råderum”.

Udvalget besluttede at sende sagen videre til Kommissionen som en hastesag, og vi afventer stadig hvordan Kommissionen vil forholde sig til at Miljøministeren vil tillade at øge udledningen af næringsstoffer til Kattegat, på trods af Danmarks forpligtelser til at bedre det skrantende havmiljø.

I første omgang har virksomhedsejerne måttet tage konsekvensen af at der endnu er tvivl om hvorvidt Miljøministeren har efterkommet EU’s lovgivning da han, højrefløjen og S vedtog L111, der tillader at øge udledningen af næringsstoffer til blandt andet Kattegat, ligesom det vil føre til forurening af giftigt kobber, medicinrester, afføring fra fisk og muslinger samt foderrester.

Måske læste de dette læserbrev inden de tog beslutningen?

Du kan stadig støtte op om lokalpolitikernes borgerklage og officielt tilkendegive din holdning til Miljøministerens flydende fiskefabrikker.

For yderlig læsning
 
Udvalget for borgerklager
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
SF tager Esben Lunde Larsens havbrug til EU-Parlamentet