Russisk revision af Facebook

Russisk revision af webportalen Facebook
Russisk medietilsyn mødtes med repræsentanter for webportalen Facebook

Lederen af Roskomnadzor (Medietilsynet), Alexander Zharov mødtes torsdag den 8. februar i Moskva med repræsentanter for virksomheden “Facebook” – lederen af Government Relations i Den Europæiske Union, Thomas Christensen og direktør for Government Relations i Central- og Østeuropa Gabriella Cseh.

Gabriella Cseh, med base i London, er politisk chef for webportalen Facebook, i Central- og Østeuropa.

I løbet af mødet bliver der rejst spørgsmål om selskabet “Facebook”s aktivitet på Ruslands territorium og diskuteret normerne og kravene i henhold til den russiske lovgivning.

Selskabets bliver informeret om ansvarlighed, og at der i anden halvdel af 2018 vil blive foretaget en omfattende revision og vedtagelse af en opstrammet russisk lovgivning, med hensyn til Facebook.

Russisk medietilsyn og Facebook har aftalt at udveksle de nødvendige oplysninger som forberedelse til den omfattende revision.

I øjeblikket dækker ansvarsområderne, offentlige politikker og reguleringer af webportalen Facebook i CEE-regionen.

Der fokuseres på spørgsmål vedrørende databeskyttelse, privatlivets fred, menneskerettigheder og internet, ytringsfrihed og hadetale-relaterede spørgsmål, på den digitale platform, Facebook.

Et komplekst område
Internet sikkerhed, og problematikken om det åbne internet, samt mere bredt den sociale værdi der genereres af internetrelaterede tjenester.

Alle europæiske lande er forpligtet til at imødegå diskrimination, herunder hadesprog og hadekriminalitet. Alligevel har alt for mange tragiske hændelser de seneste år, vist en stigende intolerance overfor mindretal, der kan ses som en genereret aktivitet på sociale medier.

Udviklingen er sket hurtigere end man havde forventet og de traditionelle medier udfordres i stigende grad af flere internetkilder og sociale netværk, mener man.

I mine øre lyder det næsten som, Hovsa..!

Reference

Russisk medietilsyn (Roskomnadzor)

Kontoret for finansielle mekanismer i Bruxelles, EEA Grants

For yderlig læsning

Konsekvens om menneskerettigheder efterlyses
 
Menneskerettigheder en konkurrenceparameter