Stor klimasejr med plads til forbedringer

020920132150

Stor klimasejr med plads til forbedringer
Europa-Parlamentets afstemning i dag om 2030-klimamål er en mærkbar forbedring i forhold til Kommissionens udspil. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Margrete Auken, MEP for SF og stedfortræder i parlamentets miljøudvalg, glæder sig især over støtten til bindende målsætninger.

“Dagens afstemning er en sejr over Kommissionens svage klimaudspil og et vigtigt skridt på vejen frem mod bindende 2030-klimamål for CO2-reduktioner, vedvarende energi og energieffektiviseringer,” siger Margrete Auken.

Dagens resultat er dog langt fra godt nok hvis der skal tages hånd om klimaforandringerne.

“Ambitionsniveauet er stadig ikke højt nok.
Det er kedeligt både fordi vi ikke tager klimaforandringerne seriøst, men også fordi progressive virksomheder har godt af at få klare rammer for investeringer i vedvarende energiteknologier,” siger Margrete Auken.

Parlamentets afstemning kommer forud for at EU’s stats- og regeringschefer forventes at lægge en langsigtet strategi for klimapolitikken i EU i marts måned.

“Jeg opfordrer EU’s ledere til at følge parlamentets krav om tre bindende målsætninger,” siger Margrete Auken.

For yderlig læsning.

EU-sejr for forskning i fremtidens grønne energiløsninger
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her