Kvindernes kampdag Adgang til uddannelse

Kvindernes kampdag Adgang til uddannelse
I anledning af de 2017 kvindernes internationale kampdag (IWD), har Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM) sat en dagsorden på fem punkter.

Dagsorden
»Øget deltagelse i forskning og akademia« (Se det her)
Globalt: »frihed fra diskrimination, chikane, udnyttelse og vold«. (Se det her)
Bedre representation i politik (Se det her)
Forbedret balance mellem Arbejdsliv og Fritid (Se det her)
– Adgang til uddannelse

– Uddannelse er et udtryk, der både benyttes om den uformelle læring af færdigheder, viden og holdninger og de uddannelsesinstitutioner, som udbyder formelle uddannelsestilbud.
Det kan foregå på meget specifikke, målrettede områder, eller det kan være mere grundlæggende og mindre håndgribeligt: at få erfaring, god dømmekraft og visdom, eller med et andet ord almen dannelse.

Skole eller forretning
Ca. 50.000 Danske børn undervises under former som kan ses, som forretningspræget forhold, til økonomisk ugunst for forældrene, hvilket åbenlyst kan hindre børn i at tilegne sig en uddannelse.

Referance
//da.wikipedia.org/wiki/Uddannelse/wikipedia

International Kampdag om kvinders økonomiske selvstændighed

For yderlig læsning

Kvindernes kampdag Arbejdsliv og Fritid
 
Bedre representation i politik
 
Kvindernes kampdag debat og workshops
 
Kvinders Internationale Kampdag
 
Tina Nedergaard (V): Mere disciplin i folkeskolen!
 
JydskeVestkysten: Mand erkender glasskår-løgn om Bakkeskolen
 
Dansk Folkeparti og Regeringen forstår godt de frustrerede elever fra professionshøjskolerne, men kassen er tom